Rada Miasta Zgierza, na wniosek Prezydenta Miasta, Przemysława Staniszewskiego, podjęła dnia 30.04.2020 Uchwałę nr XX/263/2020, w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Umowy Zgierskiej.

Na mocy niniejszej uchwały, dla uczczenia przypadającej w roku 2021 dwusetnej rocznicy podpisania Umowy Zgierskiej, ustanawia się rok 2021 Rokiem Umowy Zgierskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz.