Czym jest internacjonalizacja? Jak rozwinąć swój biznes za granicą? Jak znaleźć, a następnie pogłębiać kontakty międzynarodowe, by realizować wspólne projekty? Na te i podobne pytania odpowiadać będą uczestnicy Zgierskiego Forum Gospodarczego, czyli dwudniowego spotkania przedsiębiorców, zaplanowanego na 19 i 20 października 2021 roku. Wydarzenie jest wpisane w ramowy program inauguracji Starego Młyna, nowo otwieranego centrum kultury.

Można już zapisywać się na Zgierskie Forum Gospodarcze – formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem internetowym: https://forum.zgierz.pl/pl/rejestracja. Głównym tematem forum będzie internacjonalizacja, czyli umiędzynarodowienie przedsiębiorczości. W kilku panelach dyskusyjnych zaplanowano rozmowy m.in. o różnicach kulturowych w biznesie, strategiach eksportu i rozwijania firmy zagranicą, wpływie pandemii na internacjonalizację firm czy o procedurach zatrudniania cudzoziemców. Do Zgierza na to spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele miast partnerskich, będzie więc okazja do nawiązywania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych.

Forum Gospodarcze jest organizowane w jubileuszowym roku 200–lecia podpisania Umowy Zgierskiej, która zmieniła niewielkie miasto w prężnie działający ośrodek włókienniczy. Wśród atrakcji programu tegorocznych obchodów jubileuszu znalazło się otwarcie Starego Młyna przy ulicy Długiej 41a: nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury, przeniesionej do zrewitalizowanego, zabytkowego młyna motorowego sprzed dwustu lat. Spotkanie przedsiębiorców będzie jednym z kluczowych wydarzeń inauguracji odrestaurowanego na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy budynku.

Wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia będzie, mam nadzieję, impulsem do rozwoju dla lokalnego biznesu i jego zewnętrznych partnerów. Otworzy nową perspektywę dla miasta – mówi Prezydent Miasta Zgierza, Przemysław Staniszewski. – Czerpiemy dobre wzorce z przeszłości, aby budować optymistyczną przyszłość.

Organizowane przez Urząd Miasta Zgierza spotkanie ma skupiać przede wszystkim przedsiębiorców różnych branż, ale także ludzi nauki, instytucji rządowych i samorządowych oraz otoczenia biznesu. Pomysł zorganizowania Zgierskiego Forum Gospodarczego w Starym Młynie narodził się rok temu, a realizowany jest przy finansowym wsparciu Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi, z udziałem licznych instytucji partnerskich. Są to: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski, Krajowa Izba Gospodarcza, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Związek Banków Polskich, Bank Spółdzielczy w Zgierzu, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Rejestracja na Zgierskie Forum Gospodarcze jest bezpłatna i potrwa do 15. października. Potwierdzenie rejestracji nastąpi zwrotną wiadomością e-mailową. Niektóre wydarzenia w programie forum: sesja inauguracyjno-plenarna, uroczysta gala (pierwszy dzień) oraz wręczenie medali z okazji XXX-lecia samorządu terytorialnego (drugi dzień) objęte są dodatkowym limitem miejsc siedzących. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.forum.zgierz.pl.