Miasto trzech religii

Miasto trzech religii

XIX wieczny Zgierz był miastem wielokulturowym. Stan ten zawdzięczamy atrakcyjności naszego miasta dla ludzi szukających lepszego życia. Byli to przybysze, tak z pobliskich wsi i miasteczek, jak i z odległych…
Perła architektury drewnianej

Perła architektury drewnianej

Nowa osada tkacka została w pełni zaprojektowana według wszelkich nowoczesnych prawideł urbanistycznych przez Komisję Województwa Mazowieckiego. Domy w Zgierzu miały być widne, wygodne i estetyczne. Dobre wzorce Zgierskie domy tkaczy…
Rok Umowy Zgierskiej

Rok Umowy Zgierskiej

Rada Miasta Zgierza, na wniosek Prezydenta Miasta, Przemysława Staniszewskiego, podjęła dnia 30.04.2020 Uchwałę nr XX/263/2020, w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Umowy Zgierskiej. Na mocy niniejszej uchwały, dla uczczenia przypadającej…
Dokument obopólnych korzyści

Dokument obopólnych korzyści

Jako dokument, gwarantujący przyjeżdżającym osadnikom dogodne warunki życia i rozwoju, Umowa Zgierska zapewniała możliwość awansu gospodarczego także samemu miastu. Była dokumentem obopólnych korzyści. Zgierz, poprzez szybkie bogacenie się nowych obywateli,…
Znaczenie umowy dla rozwoju Łodzi Przemysłowej

Znaczenie umowy dla rozwoju Łodzi Przemysłowej

Umowa Zgierska jest dokumentem, który zapoczątkował gwałtowny rozwój Ziemi Łódzkiej jako ważnego ośrodka przemysłu włókienniczego. To pierwsze w historii Polski porozumienie lokalnych władz z przedsiębiorcami. Stworzyło warunki do szybkiej rozbudowy…
Umowa Zgierska – treść

Umowa Zgierska – treść

Umowa tzw. „Zgierska", zawarta między komisarzem wojewódzkim Wydziału Administracyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego K. Witkowskim a sukiennikami w sprawie osiedlenia się ich i założenia zakładów fabrycznych w Zgierzu Dla tym większego…