Rodzina Borstów – dzieje rodu fabrykantów

Rodzina Borstów – dzieje rodu fabrykantów

Historię przemysłowego Zgierza tworzyła m.in. rodzina Borstów, właścicieli jednej z największych fabryk sukna w okręgu łódzkim. Borstowie posiadali holenderskie korzenie. Na przełomie XVII i XVIII w. część rodu przywędrowała do Bojanowa,…