Ludzie przełomu

Rok 2021 to rok 200 jubileuszu podpisania Umowy Zgierskiej.

Przedstawiamy bohaterów tamtych czasów, kiedy tkactwo, przedsiębiorczość i przemysł zmieniały nasze miasto. Ich historie to nie tylko fakty ze zgierskiej historii ale i mniej znane wydarzenia czy anegdoty, które ukształtowały nasze lokalne dziedzictwo.

Rajmund Rembieliński